Arıtma Tesislerinde Ozon Kullanımı Ağır Metal Giderimi

Günümüz endüstri çağında tükenmekte olan su kaynaklarının yeniden değerlendirilmesi oldukça önemli hale geldi. Üstelik bu pis suyu akıttığımız, dereler ve nehirlerdeki kirlilik artık önü alınamaz hale gelmiştir. Bu sebeple tüm dünyada denetimler iyice sıklaştırılmıştır. Türkiye’de yeni bir uygulama ile çıkan suyun kimyasal bazı özellikleri online olarak ölçümlenip, raporlanmaya başlanmıştır.

Üretim tesisleri, organize sanayi bölgeleri artık attığı suları daha temiz atmak zorundadır. Hatta işletme maliyetlerini en aza indirgeyebilmek için attığı suyu yeniden kullanabilmek konusunda araştırmalar sürmektedir.

Ozon, atık suyun özellikle renk giderimi ve yeniden kullanılması için oldukça önemli bir rol oynar. Bakın, ozon atık su arıtmada hangi görevleri üstlenebilir?

Ozon iş güvenliği üst düzeyde olan, yatırım maliyeti büyük tesislerde yerine göre bazen oldukça düşük kalabilmektedir. Doğaya hiçbir şekilde zarar vermez.Firmamız özellikle tekstil alanında Marmara Üniversitesi yönetiminde projelerini yürütmektedir.